Test Męka Jezusa Mk 14 ,1– 15, 47

https://www.youtube.com/watch?v=374BZdbNEh8https://www.youtube.com/watch?v=HMZsABvt7Eo Przeczytaj/pobierz