Egzaminik kl.8

 1. LITURGIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen

Bp – (IMIĘ) PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.  Bierzmowany – Amen.

Bp –  Pokój z tobą.   Bierzmowany: I z duchem twoim.

 1. MODLITWA

Ojcze Nasz  ^  Zdrowaś Mario   ^   Wierzę w Boga  ^  Pod Twoją obronę  ^ Dziesięć Przykazań Bożych

Pięć Przykazań Kościelnych   ^  6 prawd wiary   ^  Siedem Sakramentów Świętych 

Siedem darów Ducha Świętego  ^  Siedem grzechów głównych   ^    5 Warunków dobrej spowiedzi

3. PYTANIA

 1. Kim jest Bóg ? Pan Bóg jest to duch najdoskonalszy, Stworzyciel nieba i ziemi. Ojciec nasz najlepszy. Najwspanialszym przymiotem Boga jest miłość. Święty Jan mówi: „Bóg jest miłością”

 

 1. Wymień kilka przymiotów Boga. Przymioty Boga to: wszechmocny, wieczny, niezmienny, święty, miłosierny stworzyciel.

 

 1. Co to jest Pismo Święte? Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, które zawierają fakty, wydarzenia i słowa skierowane przez Boga do ludzi.

 Pismo Święte ma dwóch autorów: Boga, od którego pochodzi słowo oraz ludzi, którzy to słowo spisali.

 

 1. Z ilu ksiąg składa się Pismo Święte ? STARY TEST: 46 ksiąg NOWY TEST: 27 ksiąg

 

 1. Co nazywamy grzechem ciężkim? Grzech ciężki to w pełni świadome i w pełni dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej

 

 1. Kim jest Jezus Chrystus ? Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

 

 1. Co to jest niebo ? Niebo jest miejscem, gdzie przebywają umarli w łasce i przyjaźni z Bogiem. Niebo jest celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia.

 

 1. Co to jest piekło ? Piekło jest stanem ostatecznego wykluczenia z jedności z Bogiem i Świętymi. Kara piekła polega na wiecznym oddaleniu od Boga.

 

 1. Co to jest czyściec ? W czyśćcu znajdują się ci, którzy umarli w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni z grzechów. Możemy im pomów poprzez modlitwę, Msze św, odpusty…

 

 1. Kto założył Kościół ? – Kościół założył Jezus Chrystus

 

 1. Czym jest modlitwa ? – Modlitwa jest osobistym spotkaniem i rozmową z Bogiem.

 

 1. Kim jest Duch Święty ? – Duch Święty jest trzecią osobą Boską, która pochodzi od Ojca i Syna.

 

 1. Co to jest Bierzmowanie ? Bierzmowanie to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

 

 1. Do czego Cię ten sakrament zobowiązuje ? Bierzmowanie zobowiązuje do wypełnienia chrześcijańskich zadań: do życia zgodnego z zasadami wiary oraz apostołowania wobec innych.

 

 1. Jakich łask udziela bierzmowanie? 1) pomnaża łaskę uświęcającą, 2) wyciska niezatarty znak wyznawcy Chrystusa, 3)  daje siedem darów Ducha Świętego,  4) daje łaskę uczynkową.

 

 1. Co to jest Krzyżmo św.? Krzyżmo święte jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez ks. biskupa w katedrze.

 

 1. Jak nazywa się arcybiskup krakowski – Arcybiskup Marek Jędraszewski

505 142 381

zarek@wp.pl