Konkurs biblijny 2018/2019

Dla klas IV – VIII – szkoła podstawowa:

ETAP SZKOLNY – 19 listopada 2018 r. godz. 13.00

Wybrane fragmenty tekstu Ewangelii wg św. Mateusza:

Mt 1, 18 – 2, 15;    Mt 3, 13-17;

Mt 5, 38-48;      Mt 8, 5-13;

Mt 9, 1-35;      Mt 13, 1-46;

Mt 16, 13-20;     Mt 17, 1-8;

Mt 18, 23-35;     Mt 21, 1-11;

Mt 25, 14-30;     Mt 26, 36-56;

Mt 28, 1-10

Korzystamy z Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana wraz z wprowadzeniem do Ewangelii wg św. Mateusza.

Wszystkie ważne informacje znajdują się na stronie kuratorium